مشاهیر کُرد،شُعرا،عُرفا،اُدبا،عُلما
قالب وبلاگ

عالی سنندجی  محمد حسین

عاکف وانی مصطفی افندی

عیسی خوشناوی سورانی

امیر عیسی شرف الدین  هکاری

ملا عباس شیخ الاسلام سنندجی

عایشه جزری

ملا عبد الکریم مدرس نه یی

عبدالحی کردی

شیخ عبدالرحمان مفتی عمادی

علامه عبد الرحیم بارزانی

عبدالحمان سوران دیاربکری

عبدالرحمان شهرزوری شافعی

شیخ عبدالرحمان   کاکوزکریایی

ملاعبدالرحمان روژبیانی

عبدالرحمان بانوی قادری

عبدالرحمان جلی کویی

عبدالرحمان افندی دیاربکری

عبدالرحمان افندی کرد خواجه

مولانا عبدالخلاق خیزانی بدلیسی

عبدالرحمان امدی

ملا عبد الکریم چوری

ملا عبد الکریم خالدی

شیخ عبد الکریم مدرس برزنجی

شیخ عبد الکریم ولیانی برزنجی

عبد القادر قادری  شهرزوری

شیخ عبد  القادر کرد حلبی

شیخ عبد القادر شمزینانی

عبد القادر عمادی

عبد العزیز اشنوی  شیخ ابو الفضل

شیخ عبد الفتاح عقره ای نقشبندی

حاج شیخ عبد الصمد کاشتری

سید عبد الصمد توداری

شیخ عبد الغفار مردوخی دوم

علامه شیخ عبد الغفار مردوخی اول

شیخ عبد الغفار مردوخی

عبد الغفور افندی آمدی

عبد الرحیم زنجانی ابو الفضائیل

شیخ عبد الغفور  شیخ الشیوخ

عبد السلام ماردینی حنفی

عبد الرحیم کواء آمدی خلوتی

مولانا عبد الرحیم بدلیسی

سید عبد الصمد برزنجی گله زرده ای

میرزا عبد الله خطاط منشی

شیخ عبد الله دیوانه

مولانا عبد الله حسین آبادی ماورانی

شیخ عبد الله خر پانی

علامه ملا عبد الله بیتوشی

حاج ملا عبد الله جلی کوی

ملا عبد الله بریفکانی

ملا عبد الله بزینی کردی شافعی

عبد الله افندی مدرس کردی

مولانا عبد الله بدلیسی رشک

عبد الله اصم اربلی

عبد الله افندی عبدی

عبد الله ابن بیرم

عبد الله ابهری ابو بکر بن طاهر

شیخ عبد الکریم مردوخی

شیخ عبد الله ابدال

شیخ عبد المومن اول امام جمعه 

شیخ عبد المومن دوم  مردوخی

علامه ملا عبد اللطیف قاضی اردلان

عبد اللطیف گورانی حنفی

ملا عبد الله واعظ بیلواری

عبد اللطیف شهرزوریقاضی ابو الحسن

شیخ عبد الله کردی سنجاری

شیخ عبد اللمه مدرس ریتکی

ملا عبد الله قاضی اورامانی

شیخ عبد الله کرد هکاری

علامه ملا عبد الله تایی ژاوه رودی

ملا عبد الله الوانی شافعی

ملا عبد الله رش سلیمانیه ای

عبد الله زوزانی ابو محمد

عیسی جزری ابن علی بن شهریار

ملا عیسی جوانرودی

علی حریری

علی جزری ابو الحسن

علی دینوری ابو الحسن

علی حزروری آمدی

شیخ علی سنجاری ابن وهب

علی زرگر ابو الحسن

سید علی شهید عمادی

علی سنجاری فقیه حنفی ابن

علی شرابیه

علی عمادی شامی

علا الدین علی گورانی

علا الدین علی خلاطی حنفی

علا حصکفی

علا الدین قاضی القضاه کردی

علی آمدی امام سیف الدین

علی آمدی

علی ار جیشی

علی آمدی حنفی ابو الحسن

شیخ علی افندی شهرزوری

حاج علی افندی ارض رومی

علی برزنجی شافعی

علی بدیهی شهرزوری

علی ترموکی

علی بن خطاب جزری

عز الدین نصر اربلی ابو القاسم

شیخ عدی هکاری ابن مسافر

عزت محمد افندی وانی

عز الدین حسن اربلی

علا الدین طبیب اربلی

علا الدین ابو الحسن علی جزری

عبد الوهاب آمدی

عبد المحسن گورانی شافعی

عبدالانی شهرزوری

عبد الوهاب نیوانی کردی

عبید الله افندی حیدری ماورانی

شیخ عبدو عبده قصیری خلوتی

عثمان بن عبد الملک کردی شافعی

عثمان اسعد افندی سورکی

عثمان حمیدی کردی ابن محمد

شیخ عثمان جزری

شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی

شیخ عثمان دیاربکری نقشبندی

عمر خلکانی اربلی

عمر بن خلیل کردی شافعی

عمر قادری شافعی

عمر دینوری قرمسینی حافظ

عوام وزیری سنندجی

عمر ورانی موصلی

حاج عمر افندی خیلانی

عمار یاسر بدلیسی

عمر افندی شهرزوری

عمر افندی دیار بکری آمدی

شیخ عمر ببانی بانیاسی شافعی

عمر افندی عادل جوازی

ملا عبد الرزاق شیخ الاسلام

عیسی بولوی کردی

علامه ملا علی قزلچی ترجانی

علی قرمسینی نحوی ابو الحسن

شیخ علی کرد

سید علی قطب خانگایی

شیخ عما الدین عبد العزیز هکاری

ملا علی گورانی شافعی

عما الدین عمادی مفتی حنفی

عما الدین محمد اربلی شافعی

ملا عارف بالکی

عما الدین عبد الغنی عمری جزری

ملا عارف چنگیانی

ملا عارف پینجوینی

شیخ عارف شهبازی

سید عارف حسینی لونی

عارف کردستانی شیخ محمود

عاارف صائب

عاشق حسامی شیخ محمد

ملا عابد عبیدی

عاصم سنندجی شیخ عبد العزیز

عاصم افندی ملا مصطفی اسعردی

عایشه عصمت تیمور

عایشه ترجانی

حاج عبد الرحمن اقا مهتدی

عبد الحمید مدرس خر پوتی

ملا عبد الرحمن پینجوینی

شیخ عبد الرحمن اسعردی

شیخ عبد الرحمن ذوقی ازهری

شیخ عبد الرحمن جانوره

شیخ عبد الرحمن قره داغی

ملا عبد الرحمن طاهری

شیخ عبد الرحمن مولان آبادی

شیخ عبد الرحمن مردوخی سنندجی

حاج ملا عبد العزیز دره تفی

ملا عبد الرحیم هوشاری

عونی سیورکی حاج عبد القادر

عونی سیورکی محمد علی

ملا عبد الصمد جوانرودی

ملا عبد العزیز پریسی

شیخ عبد السمیع برزنجی چناره ای

شیخ عبد العزیز برزنجی دول په موی

شیخ عبد السلام بیسارانی

حاج سید عبد السمیع بانه ای

عرفان ملا عبد الله

عرفانی سنندجی سرهنگ

عرشی سنندجی عارف

عرفان سنندجی کانیمکانی

شیخ عبد الله هزار کانیانی مردوخی

حاج ملا عبد الله ولزی

شیخ عبد المومن سوم مردوخی

شیخ عبد اللطیف قاضی قره داغی

شیخ عبد الوهاب مردوخی سنندجی

ملا عبد المجید مدرس اصولی

ملا عبد الله بیتواتی اربلی

ملا عبد الله بانه ای

عبد الله بیگ جاف میکاییلی

عبد الله بیگ اورامی

ملا عبد الله پیر ه باب

حاج ملا عبد الله پسوی

ملا عبد القادر مدرس کانی که بودی

حاج شیخ عبد القادر کمانگر مولانایی

شیخ عبد الکریم بن المهاجر

عبد القادر همه وند

حاج ملا عبد الکریم سنندجی

شیخ عبد الکریم خانه شوری

ملا عبد الله نارنجی باشماقی

حاج شیخ عبد الله شهبازی

عبد الغنی افندی زهاوی

حاج شیخ عبد الله نیزلی

ملا عبد الفتاح شیخ الاسلام

قاضی عبد الفتاح سابلا خی

ملا عبد القادر جاف

میرزا عبد القادر پاوه ای

ملا عبد العظیم مجتهد سنندجی

ملا عبد القادر صوفی

ملا عبد الله توتو نچی پینجوینی

ملا عبد القادر طویله ای

ملا عبد الله عبابیلی

شیخ عبد الله فیضی موشی

حاج شیخ عبد الله کمانگر ماسانی

سید عبد الله مدرس چوری

ملا عبد الله مدرس گرجی

شیخ عبد الله مرادویسی

عبد الله مفتی

ملا عثمان کانی که ویی

شیخ عبد الوهاب نایب

شیخ عبد الوهاب نرگسه جار

علوی سید محمد مظهر

شیخ عماالدین مردوخی

علی کمال باپیر سلیمانیه ای

قاضی میرزا علی مهابادی

حاج شیخ علی سنندجی

علی سید و گورانی

شیخ ملا علی افندی حسامی....

حلج شیخ علی تاله بانی کرکوکی

سید علا الدین سجادی کلجینی

شیخ علا الدین نقشبندی

عشقی سید محمد رضا میرزاده

ملا عصام الدین ماجدی

شیخ عزیز مردوخی تخته ای

شیخ عزیز جانوره

حاج سید عبد العزیز شیخ الاسلام

ملا عبد المجید مدرس نیری

آقا عنایت هدایتی

عونی حسین

علامه عمر افندی اربلی

ملا عمر سردشتی

.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

 ارسال نظر پيشنهاد انتقاد  »

 بابا مردوخ روحاني  »

دانلود قران كردی

مشاهير كُرد

 ارسال عكس و  مطلب  »

 كرد پرس  »

لینک دوستان

وبلاگ روستاي تاريخي پالنگان

امکانات وب