مشاهیر کُرد،شُعرا،عُرفا،اُدبا،عُلما
قالب وبلاگ

دکتر کامران بدر خان

کاردوخی  شیخ محمد امین نقشبندی

کمال الدین عبد القادر اربلی

کرد علی محمد بیگ

کوکب نقشبندی شیخ نجم الدین

کوثر سقزی قاضی ملا محمد کریم

گوران عبد الله بیگ

کیفی کردستانی فتح الله

گیو مکریانی عبد الرحمن

گویا کرماشانی غلامعلی

مجدت  عبد المجید مجد الممالک

ملا لطف الله شیخ الاسلام سنندجی

محروم کردستانی

مجرم جیحون آبادی دینوری  نعمت الله

محمد اسعد الصاحب  شهرزوری

شیخ محمد ابو الوفا سلیمانیه ای

ملا محمد امین بیژوی

محمد امین افندی زندی

ملا محمد امین چیچورانی

محمد امین سهروردی

ملا محمد امین قاضی کاشتری

شیخ محمد امین قریشی

شیخ محمد امین کانیمشکانی نوید

شیخ محمد امین نقشبندی اربلی

حاج شیخ محمد باقر  غیاث الدین

ملا محمد باقر مدرس بالکی مریوانی

ملا محمد باله قولو

شیخ محمد برزنجی

ملا محمد برلوتی

محمد تیمور بیگ

شیخ محمد جعفر امین الشرع

شیخ محمد  صدر العلما مردوخی

ملا محمد چرستانی

ملا محمد جوانرودی

ملا محمد حسین ترجانی

ملا محمد حسن ترجانی

سید محمد خانگایی

سید محمد حکیم

شیخ محمد خال

ملا محمد رئیس

محمد رشید پاشا زهاوی

ملا محمد رسول شیرازی

ملا محمد رشید مدرس مریوانی

سید محمد رشید قریشی

میرزا محمد رضا خطاط کلهر

محمد رشید هه مه وندی

محمد سعید پاشا آمدی

ملا محمد سعید افندی زهاوی

ملا محمد سعید عبیدی

ملا محمد سعید دیلیژه ای

شیخ محمد سعید مولوی

ملا محمد سعید فاضل دربندی

ملا محمد صادق امامت اویهنگی

ملا محمد سعید نقشبندی

شیخ محمد  نقشبندی عثمانی

مولا نا محمد صادق منبری نیری

شیخ محمد طه شیروانی

ملا محمد صالح زاله ناوی

ملا محمد عبیدی

شیخ محمد طاهر اربلی

شیخ محمد غریب  برزنجی

شیخ محمد علی  خالصی کرکوکی

ملا محمد کوانه دولی

ملا محمد قزلجی تر جانی زاده

شیخ محمود شوریجه برزنجی

ملا محمد کوماسی

ملا محمود مزناوی

شیخ محمود لونی کاکوزکریایی

محوی بالخی حاج ملا محمد

مولا نا محمود مفتی

مخلص عمادی احمد

شیخ محی الدین قزل بلاخی

مستی افندی رسول

مدرس روحانی ابومسلم کاشتری

سید مصطفی برزنجی

شیخ مسعود دژنی مردو خی

شیخ مصطفی قره داغی

شیخ مصطفی حلبچه ای

مظهر الاسلام سنندجی ابوالبقا

مصطفی مظهر سلیمانیه ای

محمد ماجد کردی

معتمد الاسلام  محمد سنندجی ...

معروف سلیمانیه ای میرزا مارف

معرفت  شیخ یحیی اعتضاد الاسلام

ملا محمد مدرس نیری

حاج ملا محمد مدرس گرجی

ملا محمد  مهدی دوم شیخ

ملا محمد مولانا

شیخ محمد نسیم مردوخی

شیخ محمد وسیم خطاط شیخ آقا برا

شیخ محمود افندی حمروی خالدی

ملا محمود بایزیدی

ملا محمود جوانرودی

شیخ محمود خنسی نقشبندی

شیخ معروف نرگسه جاری

مفتی دشتی کردستانی ملا عبد الله

مفتی زهاوی ملا محمد فیض

مفتی زاده ملا محمد رشید خالدی

مفتی زاده دکتر محمد صدیق

مفتی سقزی  عبد العزیز صدر العلما

مفتی سلیمانی حاج ملا امین

مفتی سلیمانیه ملا عبد العزیز فوزی

مفتی سنندجی حاج ملا خالد

مفتی سویلی ملا سعید

مفتی کردستان مولانا محمود

ملا معروف کوکه ای ملا مارف

ملک الکلام مجدی کردستانی 

مقصود افندی کردستانی

ملک الکلامی ابو البها سالار موید

ملک الکلامی  میرزا عبد الحمید

مهری ملا محمد برهان الاسلام

ملک الکلامی میرزا عبد الصمد وجدی

شیخ مهاجر سنندجی عبد القادر

ماجد کردی شیخ ابو محمد

مجد الدین عبد الله اربلی ابو محمد

مبارک شهرزوری مقری شیخ القرا

مجد الدین عیسی ماردینی

مجد الدین عمر هکاری امیر ابو حفص

شیخ مجد الدین مردوخی

مجد الدین محمد اربلی

مجید سنندجی

مجد الدین نشابی اربلی

محب مصطفی افندی دیاربکری

مجیر الدین اسعردی

محمد ارموی ابوبکر

محمد ابو الخیر جزری

شیخ محمد اسکندری

محمد ارموی قاضی ابو الفضل

محمد افندی خوشابی وانی

محمد افندی شقلاوی

محمد افندی شهرزوری

ملا محمد افندی خه تی رواندزی

ملا محمد بانه ای

محمد افندی عمادی

مولا نا محمد برقلعی بدلیسی

سید محمد برزنجی شهرزوری مدنی

شیخ محمد بها الدین نقشبندی

محمد برهان دینوری ابوبکر

محمد جاوانی ابو السعید

محمد جزری ابن ابراهیم

محمد جزری شافعی ابو الفتح

شیخ محمد جسیم اول مردو خی

محمد جواد سیاه  پوش

قاضی القضاه  چلبی دیاربکری

محمد حصکفی

محمد حلبی گورانی

محمد خاورانی خلاطی ابو الحسن

قاضی محمد خلاطی شافعی

ملا محمد دیلیژه ای

محمد دینوری ابن عبد الله

میرزا محمد رواندزی راز نووس

مولانا محمد زرقی صوفی بدلیسی

حاج شیخ محمد سعید تختی

فقیه محمد تایران ماکویی

شیخ محمد سلماسی

 سعید حسینی کوچک چه رمگی

محمد سنجاری

شیخ محمد سلیم اردلانی

شیخ محمد سورانی شهرزوری

ملا محمد سورانی

محمد سهروردی ابو جعفر

ملا محمد سورانی وانی

سید محمد شریف برزنجی

محمد شبانکاره ابن علی

حاج ملامحمد شریف کردستانی

محمد شریف صدیقی شاهویی

شیخ محمد شهرزوری

محمد شمس الدین ابراهیم مقدسی

قاضی القضاه  شهرزوری  ابو حامد

محمد شهرزوری ابو المحاسن

حاج محمد صدیق سنندجی نقشبندی

سید محمد صادق صفا خانه

محمد عبد الستار  شمس الائمه

شیخ محمد طه مردوخی

شیخ محمد فراقی

محمد عمادی

محمد فضولی ابن سلیمان

محمد فرضی شهرزوری ابو المظفر

محمد قاری دینوری ابوبکر

محمد فهمی

مولی محمد قرامانی

شیخ محمد قاری شهرزوری

محمد کرد افندی شهرزوری

شیخ محمد قسیم تختی 

شیخ محمد کردی مدنی ابن سلیمان

شیخ محمد کردی صائم الدهر

ملا محمد کلولانی

محمد ماردینی

شیخ محمد مجذوب آمدی نقشبندی

شیخ محمد محی الدین برزنجی

سید محمد مظفر برزنجی شیخ مکی

شیخ محمد معروف برزنجی نودهی

محمد مقری دینوری ابوبکر

حاج ملا محمد منبری نیری

ملا محمد مهدی اول سنندجی

مولی محمد وانی حنفی

شیخ محمد وسیم اول تختوی

شیخ محمد وسیم ثانی مردوخی

محمود اسکلیبی ابن برزان

محمود پاشا خان کلهری

ملا محمود پیر حسنی دیلیژه ای

ملا محمود دشه ای

محمود شروانی صوفی

مولا نا محمود زیباری

ملا محمود مفتی عمادی

شیخ محمود صاحب

شیخ محمود کاشتری

میرزا محمود قاضی مکری

شیخ محمود کردی موصلی

شیخ محمود کردی خلوتی

شیخ محمود نقیب برزنجه ای

ملا محمود گورانی

قاضی محی الدین احمد شهرزوری

محی الدین ابوبکر سلطی ایوبی

مولی محی الدین کردی عجمی

محی الدین خلاطی

شیخ محی الدین .حنفی

قاضی محی الدین گورانی

مرادخان بایزیدی

مخزن کرمانشاهی

مسافر شیخ مقیم

مرتضی بیگ امیر کردی

مشتاق افندی بدلیسی

مستوره کردستانی ماه شرف

مصنف جوهری خسرو بیگ

مشفق زنگنه کرمانشاهی

حاج شیخ مصطفی تختی مردوخی

مصنف  ابوبکر پیر خضرانی شاهویی

شیخ مصطفی خوشناوی

ملا مصطفی چیا له ای

مصطفی گورانی

ملا مصطفی شیخ الاسلام سنندجی

شیخ مطر باذرانی کردی

شیخ مصطفی گورانی

مظفر قرمسینی

مظفر شهرزوری ابو المنصور

شیخ معین الدین کاشتری

 مولوی سید عبد الرحیم

ملازاده کردی مولی محمد

مفتون بانه ای

ملا منوچهر کولیوند

ممشاد دینوری

مولانا موسی بدلیسی

موسی اربلی کمال الدین ابوالفتح

موسی کاتب بغدادی

شیخ موسی زولی ماردینی

موفق الدین اربلی

موسی لالایی ابن حسین

مهجور کردستانی

مولوی تاوه گوزی سید عبد الرحیم

مهری مزوری آمدی محمد سعید

مهدی کردی بصری ابو یحیی

میمون ابو بصیر بن جابان

میلی مولوی محمد افندی عمادی

.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

 ارسال نظر پيشنهاد انتقاد  »

 بابا مردوخ روحاني  »

دانلود قران كردی

مشاهير كُرد

 ارسال عكس و  مطلب  »

 كرد پرس  »

لینک دوستان

وبلاگ روستاي تاريخي پالنگان

امکانات وب