مشاهیر کُرد،شُعرا،عُرفا،اُدبا،عُلما
قالب وبلاگ

ابراهیم بیاره ای

ابراهیم اورامانی

امیر ابدال خان بدلیسی

ابراهیم قرمسینی

ابراهیم حیدری

ابراهیم حصکفی،

ابن اثیر مورخ جزری

ابن اثیرمحدث جزری

ابن اثیر کاتب جزری

ابن الحاق هزار میردی

ابن الجزری

ابن البرزی جزری

ابن الخطیب اربلی 

ابن الخباز اربلی

ابن الخازن دینوری

ابن السیوفی حصکفی

ابن السنی دینوری

ابن الرسول ملا

ابن الظهیر اربلی

ابن الصلاح کردی

ابن الصفار ماردینی

ابن قتیبه دینوری

ابن فخر اربلی

ابن عیسی هکاری

ابن المستوفی اربلی

ابن الکردی ابو نصر

ابن الکردی 

علامه ابو بکرا فندی

ابو احمد شهرزوری

ابن المهران دینوری

ملا ابوبکر سارد

ابوبکر دینوری،ابن داود

شیخ ابوبکر

ابوبکر عمادی کُردی

قاضی ابوبکر شیلی 

ابوبکر شارانی

ابو جعفر شهرزوری

شیخ ابوبکر گلالی

ابوبکر کسائی دینوری

ابو حنیفه دینوری

 ابو الحسن

 ابوالحسن مردوخی

ابو السعود مفتی

ابو السعود حلبی 

شیخ ابو السعود بادینی

شیخ ابو طاهر محمد 

شیخ ابو طاهر کُرد

شیخ ابو طاهر بدلیسی

شیخ الاسلام

ابو عبد الله بابونی 

ابو العباس قرامانی

ابو الوفا حاج شیخ

ابو الفضل اربلی شافعی

قاضی ابو القضائل آمدی

شیخ احمد افندی

ابن خلکان ،

اثیم سنندجی

احمد بیگ کوماسی

شیخ احمد بستی

شیخ احمد بخش

ملا احمد جزیری

احمد جزری ابوبکر

شیخ احمد تختوی

شیخ احمد خطیب

احمد خطاط سهروردی

احمد حناط کردی

احمد دینوری

احمد دینوری  ضراب

ملا احمد دیلیژه ای

احمد دینوری آسود

احمد دینوری ابو العباس

احمد دینوری،ابو جعفر

امیر احمد زنگنه

احمد دینوری مقری

احمد دینوری حنبلی

شیخ احمد شهرزوری

ملا احمد سورانی

احمد سلیکی

شیخ احمد کاشتری

احمد فلاس،ابو نصر

احمد عباسی حصکفی

مولانا احمد کمانگر

احمد کردی ابو علی

سید احمد کردستانی

ملا احمد مفتی چاو مار

ملا احمد مجلی

ملا احمد مجروحی

اسد الین سلیمان

اسحق زاده  نور محمد

اسحق خلاطی

شیخ اسمعیل

شیخ اسماعیل برزنجی

سید اسمعیل آمدی

حاج شیخ اسمعیل

اسمعیل قالی ملاز

شیخ اسمعیل قازانقای

اکبر سنندجی

افسر سنندجی،

اسیر سنندجی،

مولانا الیاس کبیر

الماس خان کندوله ای

الفت،ملا احمد

ام محمد هکاری

امه الله خاتون کرد

شیخ امام الدین

احمد دینوری ابو نصر

ابوبکر کُردی حریری

امین الدین علی اربلی

احمد دینوری بن مروان

شیخ ابو الحسن کُردویه

ابراهیم جزری شافعی،

سید احمد سردار

ابو سعد دینوری

علامه ابن آدم واجم

احمد شهرزوری،

مولانا شیخ ابو السعید

ابن الاکفانی سنجاری

احمد کردان

ابوالطیب محمد گورانی

ابن الحاجب نحوی

احمد کور

ابو الفدا مورخ ایوبی

ابن الخیاط قره داغی

ملا احمد نودشی

اثیر الدین اومانی

ابن الشهرزوری

اسما خاتون هکاری

ملا احمد باتی هکاری

ابن العراقی،احمد

مولانا شیخ اسمعیل

شیخ احمد تختوی

ابن کدخدا گرمیانی

شیخ اسمعیل هنارانی

شیخ احمد حریری

ابن المسهر ئامه دی

الهی بیگ

احمد دقاق کردی

شیخ ابوبکر تختی

شیخ الیاس گورانی

امیر شاهی چلبی

ملا ابوبکر سورانی

آوات

آزادی کالهری،عباس

آزاد پور ناصر

آیت الله مردوخ،

آهی سلیمانیه ای،

آواره ،ملا احمد

ملا ابراهیم

حاج سید ابراهیم

آیه النبی،حاج

ابن المهاجر،

ابن المهاجر،شیخ احمد

ابن القرداغی،

ابو الوفا معتمدی

شیخ ابوبکر هرشمی

ابوبکر افندی اربلی

احمد ترجانی زاده

احمد پریسی

اثیری کرکوکی،

سید احمد خانقاه

شیخ احمد

احمد تیمور پاشا

حاج ملا احمد

ملا احمد دویسه

میرزا احمد داواشی

شیخ احمد

ملا احمد روژبه یانی

ملا احمد ربانی

ملا احمد محی سنندج

ملا احمد کلاشی

سید احمد شیخ

سید احمد نقیب

احمد مختار بیگ جاف

شیخ احمد مختار

اختر کویی امین آقا

حاج سید احمد ولی

حاج ملا احمد نودشی

ادیب سنندجی،

ادیب زندی ،ملا رسول

ادب مکریانی،

اسدالله زنگنه

اسد الله خان کردستانی

ملا اسحق هجیجی

علامه اسعد افندی

ملا اسعد احمد نودشی

میرزا اسدالله قادر مرزی

اسمعیل حقی بیگ

اسمعیل پاشا بابانی

ملا اسعد پایگلانی

حاج شیخ اسمعیل

حاج شیخ اسمعیل

شیخ اسمعیل لونی

اللهیار خانی،سیف الله

افسر وقایع نگار،

افتخار الشریعه،

امین الاسلام سنندجی،

امیر توکل کرد زعفرانلو

امان الله فرهنگ

حاج شیخ امین خال

امین بطحایی سنندجی

امین السادات،

 امین فیضی بیگ

انورمایی

 

 

.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

 ارسال نظر پيشنهاد انتقاد  »

 بابا مردوخ روحاني  »

دانلود قران كردی

مشاهير كُرد

 ارسال عكس و  مطلب  »

 كرد پرس  »

لینک دوستان

وبلاگ روستاي تاريخي پالنگان

امکانات وب