مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،الف

ابراهیم بیاره ای ابراهیم اورامانی امیر ابدال خان بدلیسی ابراهیم قرمسینی ابراهیم حیدری ابراهیم حصکفی، ابن اثیر مورخ جزری ابن اثیرمحدث جزری ابن اثیر کاتب جزری ابن الحاق هزار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 63 بازدید

مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،ب

باباطاهر عریان  سید بابا رسول کبیر برزنجی                         حاج سید بایزید خانگایی بابا مردوخه مولانا میر محمد مردوخ                    ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،عُلما،پ،ت،ث

پیره میرد سلیمانیه ای  توفیق بیگ پیروز دکتر سعید خان کردستانی ثانی کاک عبد الله تمکین ثریا اربلی احمد ثبا ت الدین حافظ  آماسیه ای پرتو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،ج،چ

جابر کردی جابان صحابی  سید ملا جامی چوری شیخ جاگیر کُرد جبرئیل شجاع اربلی جباری کرکوکی سید فتاح جذبی کُرد نارنجی جبرئیل کُردی جعفر دینوری نحوی ابو محمد ملا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید

مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،خ

خالص تاله بانی کرکوکی مولانا خالد ذو الجناحین نقشبندی خرم وزیری سنندجی خانا پاشا قبادی خسته خانگابی شیخ عبد الکریم خانی احمد خضر اربلی ابو العباس خسته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،عُلما،د،ذ

داوری سنندجی مصطفی بیگ داخی شیخ عبد الله دری افندی وانی داماد وانی مصطفی ذکی افندی سورانی دفتری بدلیسی ابو الفضل محمد دهشت سقزی شیخ جلال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید

مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،ر،ز

راجی عبد الله بیگ منشی رافت افندی سلیمانی راسم دیاربکری رابط بستی رضا آمدی دیاربکری راوی گروسی فاضل خان شیخ رضا معین الدین کاکوزکریایی رشید الدین اسمعیل  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید

مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،س

ملا سعید کابا سالم شیخ محمد سلیم سنندجی سلام سلیمانیه ای سعید نورسی بدیع الزمان سلیمان بهرامی کمانگر سلطانی کلهر کرماشانی سید الدوله هاشمی سید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،ش

شاهو بیاره ای ملا حسن شامی کرماشانی شاهمراد مشتاق شفیعی بوکانی ملا عصام الدین شریعتمدار سنندجی شیخ محمد شیخ شکر الله خطیب سنندجی حاج شیخ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 203 بازدید
اسفند 92
18 پست
بهمن 92
1 پست
آبان 92
1 پست