مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،خ

خالص تاله بانی کرکوکی

مولانا خالد ذو الجناحین نقشبندی

خرم وزیری سنندجی

خانا پاشا قبادی

خسته خانگابی شیخ عبد الکریم

خانی احمد

خضر اربلی ابو العباس

خسته سورانی

مولانا خضر ببه خیزانی بدلیسی

خسرو سنندجی

شیخ خضر کردی

خضر جزری ابو العباس

خضری کرکوکی ملا سلیمان

ملا خضر رودباری کردستانی

خلیل کردستانی

شیخ خضر مهرانی عدوی صوفی

خواجه سنندجی آقا محمد

شیخ خلیل اسعردی

خاکی سلیمانیه ای ملا محمد

خیالی کونه پوشی مریوانی

خالص تاله بانی شیخ محمد

خیر الدین بدلیسی

خواهر زاد ملا محمد پینجوینی

میرزا خانی هرسینی کربلایی علی

خورشید خاتون مریوانی

خلوص افندی احمد

خیالی امدی احمد

خورشید نما داواشی

/ 0 نظر / 30 بازدید