مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،،و.ه.ی

مجدی جواهری محمد علی

واله کلهری علی نقی ازادی

وجدی شیخ عمر

وجدی سقزی

وحدت کلهر کرمانشاهی

 سید وجیه الدین سید زاده هاشمی

وردی محمد توفیق

وحشت کردستانی فرج الله

وکیل سنندجی محمد صالح

وفایی مهابادی حاج میرزا عبد الرحیم

وهمی کردستانی

ولی دیوانه وهبی کرکوکی

ملا هدایت شیخ الاسلام سنندجی

هائم سلیمانیه ای میرزا عبد الرحیم

هه ژار هژار

هشیار سنندجی  دبیر مخصوص

یاسمی رشید یاسمی

هیمن  محمد امین شیخ الاسلامی

یلماز گوینه ای

سید یعقوب ماهیدشتی

یوسف زمانی عارف

یمین لشکر میرزا محمد رفیع

شیخ یوسف شمس الدین برهانی

یوسف ضیا الدین افندی اسعردی

شیخ ورام حلی

وجیه کردی

شیخ ولی زیباری آمدی

ملا ولد خان گوران

هدایت سنندجی

وهمی  کردستانی

یحیی طنزی دیاربکری معین الدین

همایی

یحیی گاوانی

مولانا یحیی عمادی مزوری

ملا یعقوب قاضی سن آباد

یحیی وانی

یعقوب لغوی ابو یوسف

یعقوب قرامانی

یوسف آمدی دیاربکری

یمنی افندی شهرزوری

یوسف بن حسین کردی

یوسف اصم سورانی شافعی

یوسف خرپوتی

یوسف بن یعقوب کردی

یوسف سنندجی

یوسف خضری موصلی

یوسف گچی دینوری قاضی ابو القاسم

یوسف صدیقی شاهویی گورانی

شیخ یوسف نایب موصلی

شیخ یوسف گورانی عجمی

/ 0 نظر / 36 بازدید