مشاهیر کُرد،،شُعرا،عُلما،ص،ض،ط،ظ

صاحبه سلطان دنبلی

صائغ دینوری

صادق محمد سقزی

خواجه صادق اردلانی

صالح سقزی

صافی جزری

صبغه الله افندی حیدری ماورانی

صالح سنندجی

قاضی صدر الدین ابو منصور جزری

قاض القضاه صدر الدین...هذبانی

امام صدر الین محمود اشنهی

صدر الدین محمد افندی حیدری

صلاح الدین  اربلی ابو العباس

شیخ صدیق بن بدر بن جناح اربلی

صیدی  اورامی دوم  محمد سلیمان

صیدی اورامی اول

قاض صلاح الدین گورانی حلبی

صلاح الدین عبد الرحمن شهرزوری

مولانا شیخ صنع الله کوزه کنانی

ضیا الدین ابو نجیب سهروردی

قاضی ضیا الدین عثمان  مارانی

ضیا الدین عیسی هکاری ابو محمد

طالب برسوی

سید طه کبیر برزنجی

سید طه نهری شمذ ینانی

قاضی ظهرالدین مبارک شهرزوری

صادق نگلی  احمد زاده

ملا صاحب ته ویلی

صافی هیرانی حاج شیخ مصطفی

صارم اردلان

شیخ صالح خانقینی

ملا صالح ایوبی مکریانی

ملا صالح کوزه پانکه ای

صالح قفتان

صبار ملا علی

صایب حسینی سید محمد روو ف

صبری ماردینی عبد الرحمن افندی

صبری پشدری ملا حسین

صحر ایی عباس

صبری نعیمی کانیمشکانی

صدقی ماردینی یوسف

صدقی زهاوی جمیل

ملا صلا ح الدین پاوه ای

صفوف دیلیژ های مصطفی

شیخ ضیا الدین عمر نقشبندی فوزی

ضیا الدین حیدری اربلی

ضیا الدین شیخ جمیل

ضیا الدین حاجی شیخ احمد

ملا طه شقلاوی

شیخ ملا طه بالیسانی

طاهر بیگ جاف

شیخ طه مایی

شیخ طاهر مایی

طاهر فواد کرکوکی

 ظهیر الاسلام سید محمد قاری 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید