مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،عُلما،ح

حافدی قزلجی محمد سعید

حاجی قادر کویی

شیخ حبیب الله حسامی خواشتی

حافی سمرانی حاج شیخ محمد

حامد علی جانی

سید حبیب الله نعلینی

حریق ملا صالح

حبیب سنندجی میرزا حبیب الله

حسام الدین علی عثمانی نقشبندی

حزنی مکریانی حسین

حسن برزنجی قره چی وار

حسن با مرنی

ملا حسن خطاط

حاج سید حسن چوری

ملا حسن دزلی مردوخی

ملا حسن خریقی

شیخ حسن قره داغی

ملا حسن عبیدی

ملا حسن موصلی بزاز

شیخ حسن کرد شهرزوری

حاج شیخ حسین هزار کانیانی

ملا حسین پسکندی

حمدی سلیمانیه ای ملا حمدون

حکمت افندی سیا منصوری علی

شیخ حمزه قره باغی

حمدی صاحب قران احمد بیگ

ملا حیدر فهیم اویهنگی

شیخ حیدر طویله ای

حیران علی  محمد صالح ماهیدشتی

حیدری مهابادی میرزا علی خان

حاتم بیگ کردستانی

حیرت سجادی  رکن الاسلام

حامد پالو دیاربکری

حافظ عراقی رازنانی مهرانی

حسام الدین خویی

حاوی سنندجی حسین قلی خان

مولانا حسام الدین علی بدلیسی

حجت الدین عبد القاهر شهرزوری

شیخ حسن برزنجی

حسرت سنندجی

شیخ حسن برزنجی گله زرده ای

حسن بانوی

مولی حسن زیباری

حسن بندنیجی ابو علی

شیخ حسن خوشابی

شیخ حسن خطاط کوزانی

حسن شاطانی دیاربکری ابو علی

شیخ حسن سنندجی

حسن شهرزوری ابو عبد الله

شیخ حسن سورانی نوردینی

شیخ حسن مولان آباد

حسن شهرزوری قاضی ابو علی

حسین آرموی ابو بکر

شیخ حسین نقیب برزنجی

حسین بشنوی

مولانا شاه حسین بدلیسی

حسین شهرزوری ابو عبدالله

حسین جزری

حسین مالکی دیاربکری

سید حسین خلاطی

خانم حیران دنبلی

شاه حسین ولی سهروردی

علامه حیدر اول ماورانی حریری

حفصه کوردیه

حیدر سنندجی

علامه حیدر دوم ماورانی حسین آبادی

 حیران سنندجی  فخر العلما دژنی

 

 

/ 0 نظر / 62 بازدید