مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،ع

عالی سنندجی  محمد حسین

عاکف وانی مصطفی افندی

عیسی خوشناوی سورانی

امیر عیسی شرف الدین  هکاری

ملا عباس شیخ الاسلام سنندجی

عایشه جزری

ملا عبد الکریم مدرس نه یی

عبدالحی کردی

شیخ عبدالرحمان مفتی عمادی

علامه عبد الرحیم بارزانی

عبدالحمان سوران دیاربکری

عبدالرحمان شهرزوری شافعی

شیخ عبدالرحمان   کاکوزکریایی

ملاعبدالرحمان روژبیانی

عبدالرحمان بانوی قادری

عبدالرحمان جلی کویی

عبدالرحمان افندی دیاربکری

عبدالرحمان افندی کرد خواجه

مولانا عبدالخلاق خیزانی بدلیسی

عبدالرحمان امدی

ملا عبد الکریم چوری

ملا عبد الکریم خالدی

شیخ عبد الکریم مدرس برزنجی

شیخ عبد الکریم ولیانی برزنجی

عبد القادر قادری  شهرزوری

شیخ عبد  القادر کرد حلبی

شیخ عبد القادر شمزینانی

عبد القادر عمادی

عبد العزیز اشنوی  شیخ ابو الفضل

شیخ عبد الفتاح عقره ای نقشبندی

حاج شیخ عبد الصمد کاشتری

سید عبد الصمد توداری

شیخ عبد الغفار مردوخی دوم

علامه شیخ عبد الغفار مردوخی اول

شیخ عبد الغفار مردوخی

عبد الغفور افندی آمدی

عبد الرحیم زنجانی ابو الفضائیل

شیخ عبد الغفور  شیخ الشیوخ

عبد السلام ماردینی حنفی

عبد الرحیم کواء آمدی خلوتی

مولانا عبد الرحیم بدلیسی

سید عبد الصمد برزنجی گله زرده ای

میرزا عبد الله خطاط منشی

شیخ عبد الله دیوانه

مولانا عبد الله حسین آبادی ماورانی

شیخ عبد الله خر پانی

علامه ملا عبد الله بیتوشی

حاج ملا عبد الله جلی کوی

ملا عبد الله بریفکانی

ملا عبد الله بزینی کردی شافعی

عبد الله افندی مدرس کردی

مولانا عبد الله بدلیسی رشک

عبد الله اصم اربلی

عبد الله افندی عبدی

عبد الله ابن بیرم

عبد الله ابهری ابو بکر بن طاهر

شیخ عبد الکریم مردوخی

شیخ عبد الله ابدال

شیخ عبد المومن اول امام جمعه 

شیخ عبد المومن دوم  مردوخی

علامه ملا عبد اللطیف قاضی اردلان

عبد اللطیف گورانی حنفی

ملا عبد الله واعظ بیلواری

عبد اللطیف شهرزوریقاضی ابو الحسن

شیخ عبد الله کردی سنجاری

شیخ عبد اللمه مدرس ریتکی

ملا عبد الله قاضی اورامانی

شیخ عبد الله کرد هکاری

علامه ملا عبد الله تایی ژاوه رودی

ملا عبد الله الوانی شافعی

ملا عبد الله رش سلیمانیه ای

عبد الله زوزانی ابو محمد

عیسی جزری ابن علی بن شهریار

ملا عیسی جوانرودی

علی حریری

علی جزری ابو الحسن

/ 0 نظر / 145 بازدید