# مشاهیر_کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،،وهی

مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،،و.ه.ی

مجدی جواهری محمد علی واله کلهری علی نقی ازادی وجدی شیخ عمر وجدی سقزی وحدت کلهر کرمانشاهی  سید وجیه الدین سید زاده هاشمی وردی محمد توفیق وحشت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید