# مشاهیر_کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،ج،چ

مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،ج،چ

جابر کردی جابان صحابی  سید ملا جامی چوری شیخ جاگیر کُرد جبرئیل شجاع اربلی جباری کرکوکی سید فتاح جذبی کُرد نارنجی جبرئیل کُردی جعفر دینوری نحوی ابو محمد ملا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید