# مشاهیر_کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،ر،ز

مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،ر،ز

راجی عبد الله بیگ منشی رافت افندی سلیمانی راسم دیاربکری رابط بستی رضا آمدی دیاربکری راوی گروسی فاضل خان شیخ رضا معین الدین کاکوزکریایی رشید الدین اسمعیل  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید