# مشاهیر_کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،س

مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،س

ملا سعید کابا سالم شیخ محمد سلیم سنندجی سلام سلیمانیه ای سعید نورسی بدیع الزمان سلیمان بهرامی کمانگر سلطانی کلهر کرماشانی سید الدوله هاشمی سید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،ش

شاهو بیاره ای ملا حسن شامی کرماشانی شاهمراد مشتاق شفیعی بوکانی ملا عصام الدین شریعتمدار سنندجی شیخ محمد شیخ شکر الله خطیب سنندجی حاج شیخ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید

مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،ف.ق

فاضل کاکوز کریایی فایز افندی اسعد زاده فاطمه خاتون گورانی فاطمه جزری فاطمه هکاری بنت ابراهیم سته فاطمه خالدی نقشبندی ملا فتح الله آمدی فامی دیاربکری فخر الدین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید