# مشاهیر_کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،س

مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،س

ملا سعید کابا سالم شیخ محمد سلیم سنندجی سلام سلیمانیه ای سعید نورسی بدیع الزمان سلیمان بهرامی کمانگر سلطانی کلهر کرماشانی سید الدوله هاشمی سید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید