# مشاهیر_کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،پ،ت،ث

مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،عُلما،پ،ت،ث

پیره میرد سلیمانیه ای  توفیق بیگ پیروز دکتر سعید خان کردستانی ثانی کاک عبد الله تمکین ثریا اربلی احمد ثبا ت الدین حافظ  آماسیه ای پرتو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید